Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Knutsaåsen bustader
Av:  Gunnhild Dale
Publisert:  04.11.2016
Foto: Haldis Lauksund
Oppdatert: 10.05.2017

Utleigebustadar

Stord kommunale eigedom har totalt 211 bueiningar som vert leigd ut:

Trygdebustader                             63 stk.

Flyktningebustader                        22 stk.

Andre bustader                              41 stk.

Knutsaåsen omsorgssenter HDO   46 stk.

Backertunet HDO                             8 stk.

Andre bustader med HDO tilbod  31 bustader/leilegheiter

Søkja om kommunal bustad

Søknad vert handsama av bustadkonsulenten på Tildelingskontoret i rådhuset.

For å leige bustad må ein søkje skriftleg og dokumentere trong for kommunal bustad. Søknadsskjema finn du her eller ved å henvende seg til Tildelingskontoret.

Dersom ein vil søkje plass på Knutsaåsen omsorgssenter HDO eller Backertunet HDO, må ein óg henvende seg til Tildelingskontoret.

51 bustader ligg i burettslag. Det er ofte mogleg å kjøpe bustad som ein leiger i burettslag. For spørsmål om kjøp, kontakt eigedomsforvaltar.

Kontaktinformasjon

Bustadforvaltar Gunnhild Dale

Mobil: 909 12 982
E-post: gunnhild.dale@stord.kommune.no

 

.

Stord kommunale eigedom
Rundehaugen 45
5412 STORD

Org.nr.: 994294261
Tlf: 53 49 66 00
E-post: ske@stord.kommune.no

Ansvarleg redaktør: Arne Bjelland
Nettredaktør: Gunnhild Dale