Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Gunnhild Dale
Publisert:  25.01.2012
 
Oppdatert: 11.05.2017

Prosjekt

Her finn du oversikt over ulike prosjekt eininga held på med.
ProsjektOmSluttKontaktinformasjon

Dagaktivitetsenter Sæbø Gard

Eit nytt bygg til 32 mill. som skal være eit dagaktivitetssenter for multifunksjonshemma.

Bygget er på ca. 800m2 og er på 2 etasjer og er plassert på den finaste tomta på Sæbø gard. Prosjektet er nettopp lyst ut på Doffin, ein ser for seg oppstart byggearbeider i august 2017.

Haust 2018

Prosjektleiar
Øystein Leirvik Onarheim

Mobil 97 55 20 45

 Ombygging av «Blåbygget" I 3 etasje skal det ombyggas til helsestasjon, og 2 etasje skal ombyggas til dagsenter for demente. Kostnad ca. 1,6 mill  Des 2017

Prosjektleiar
Øystein Leirvik Onarheim

Mobil 97 55 20 45

Ny løe Sæbø Gard Søknad om tiltak er sendt og planlagt oppstart august 2017, kostnad ca. 2 mill  Aug 2017

Prosjektleiar
Øystein Leirvik Onarheim

Mobil 97 55 20 45

Ny Stord ungdomsskule

Skulen er på 5400 m2 og er ein 5 parallell skule. Det er 15 klasserom, i tillegg spesialrom (musikk, naturfag, mat og helse, sløyd, tekstil, keramikk og teikning). Det er plass til 450 elevar og 50 tilsette.

Det er eigen avdeling for born med psykisk utviklingshemming (Solkroken) og eigen avdeling for helsesøster og lege.

Etter framdriftsplanen skal skulen stå ferdig 22.12.2017 og med innflytting rett over årsskiftet.

 22.12.17

Prosjektleiar Øyvind Dahl

Mobil 97 55 20 67

Kontaktinformasjon

Prosjektleiar Øyvind Dahl
Telefon 53 49 68 23
Mobil 975 52 067

.

Stord kommunale eigedom
Rundehaugen 45
5412 STORD

Org.nr.: 994294261
Tlf: 53 49 66 00
E-post: ske@stord.kommune.no

Ansvarleg redaktør: Arne Bjelland
Nettredaktør: Gunnhild Dale