Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hjort
Av:  SFLMK
Publisert:  07.02.2014 10:58
Foto: SFLMK
Oppdatert: 03.03.2014 10:45

Hjortejakta 2013

Høg fellingsprosent i hjortejakta 2013

I haustens hjortejakt blei det skutt 312 hjort på stordøya fordelt på 165 i Fitjar og 147 i Stord. Det gjer ein samla fellingsprosent på 87. Det er på same nivå som i 2012. Nabokommunar har hatt ein nedgang i tal på fellingar dei to siste åra, noko som kan tyde på ei utflating i veksten på hjortestamma vår. Sannsynleg vil det vera naudsynt å redusera stamma noko.

Hjorteforvaltninga ønskjer å gje lovord til jegerane for vel gjennomføra jakt og at me gjennom målretta avskyting har ei frisk og god hjortestamme.

Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fem tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune