Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Stord kommune
Publisert:  06.03.2013
 
Oppdatert: 10.08.2013

Kartlegging av naturmangfald

Det er gjennomført ei større kartlegging av viltet og naturtypane på Stordøy. Resultatet av kartlegginga er lagt fram eiga rapporter med tilhøyrande kart.

Viltkartlegginga omfattar alle landlevande artar i Stord og Fitjar , men det er lagt spesiell vekt på artar med økonomisk verdi, samt truga og sårbare artar. Naturtypekartlegginga er ei registrering, kartfesting og verdisetting av 99 viktige lokalitetar for biologisk mangfald på Stord og Fitjar.

Kunnskapen nyttast aktivt i arealforvaltinga i kommunane, men kan òg vere til glede for alle som har ei interesse for vilt- og naturforvalting.

 

Viltet på Stord Naturtypar i Fitjar og Stord 

 

Rapportar:

Viltet på Stord - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane.

Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Fitjar og Stord.

Karta frå rapportane kan du òg finna digitalt på kartløysinga Naturbase.

Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fem tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune