Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  RBO
Publisert:  01.06.2015
 
Oppdatert: 28.04.2017

Plan og regulering

Avdeling for plan og regulering utarbeidar kommunen sine eigne reguleringsplanar, og førebur handsaming av eigne planar og planar som er fremja av private.

Når private skal utarbeida reguleringsplan, må søkjar leggja fram planspørsmålet i eit oppstartsmøte (pbl §12-8).

Planregister - Arkiv over regulerings- og utbyggingsplanar

  • Fonnakart  - Her finn du Stord kommune sitt planregister over både reguleringsplanar under arbeid, og vedtekne reguleringsplanar og utbyggingsplanar.  
     

Skjema og rettleiing

Fagansvarleg


Merete R. Hageberg, tlf. 53 49 68 36

E-post: rbo@stord.kommune.no

.

Borggata 2
5417 Stord
Pb 304
5402 Stord