Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  11.05.2011
 
Oppdatert: 02.08.2017

Valnemnda 2015-2019

Valnemnda legg fram forslag til medlemar, varamedlemar, leiar og nestleiar i kommunen sine utval og råd der anna ikkje er fastsett i lov og reglement. Like eins foreslår nemnda kven som skal representera kommunen i ei rekkje styre, selskap og stiftingar. Valnemnda gjev også innstilling til skjønsmedlemer og til suppleringsval i samband med at kommunale representantar søkjer fritak og permisjonar.

Møteinnkallingar og protokollar til valnemnda

Leiar: varaordførar Jakob Bjelland (SP) 
Nestleiar: Lene Pilskog (AP)

Medlemar

AP

Lene Pilskog
Nils Tore G. Økland
Marit Tislevoll Odland

Vara: Sigurd Sævareid, Bente Bjelland, Edgar Damås, Marita Vassnes og Gaute S. Epland.

FRP

Sigbjørn Framnes

Vara: Linda Grundtvig og Inger Lill Aasheim.  

H, V 

Liv Kari Eskeland (H)
Geir Angeltveit (V)

Vara: Sverre Olav Svarstad (H), Nina Østensjø (H), Per Ove Husevik (H) og Inga Lothe (H) og Reidun Stavland (H).

KRF

Torbjørn Brosvik

Vara: Randi Nysæter, Kjetil Eldøy og Reidar Brevik.

MDG

John Tonnesen

Vara: William Bond Larsen og Hanne Lønning.

SP

Jakob Bjelland

Vara: Silje Vatna, Esther Aasen Bjelland og Albert Eikeland.

STL

Tore Hatlevik

Vara: Margareth Ottesen Mjønes.

SV

Hilde Hauglid

Vara: Nils Magne Blålid, Vegar Moe og Kjellbjørg Lunde.

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Tlf. 53 49 66 53

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for næring, miljø og kultur
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda 

Haldis Lauksund

Tlf. 53 49 66 90

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen