Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  11.05.2011
 
Oppdatert: 02.08.2017

Valnemnda 2015-2019

Valnemnda legg fram forslag til medlemar, varamedlemar, leiar og nestleiar i kommunen sine utval og råd der anna ikkje er fastsett i lov og reglement. Like eins foreslår nemnda kven som skal representera kommunen i ei rekkje styre, selskap og stiftingar. Valnemnda gjev også innstilling til skjønsmedlemer og til suppleringsval i samband med at kommunale representantar søkjer fritak og permisjonar.

Møteinnkallingar og protokollar til valnemnda

Leiar: varaordførar Jakob Bjelland (SP) 
Nestleiar: Lene Pilskog (AP)

Medlemar

AP

Lene Pilskog
Nils Tore G. Økland
Marit Tislevoll Odland

Vara: Sigurd Sævareid, Bente Bjelland, Edgar Damås, Marita Vassnes og Gaute S. Epland.

FRP

Sigbjørn Framnes

Vara: Linda Grundtvig og Inger Lill Aasheim.  

H, V 

Liv Kari Eskeland (H)
Geir Angeltveit (V)

Vara: Sverre Olav Svarstad (H), Nina Østensjø (H), Per Ove Husevik (H) og Inga Lothe (H) og Reidun Stavland (H).

KRF

Torbjørn Brosvik

Vara: Randi Nysæter, Kjetil Eldøy og Reidar Brevik.

MDG

John Tonnesen

Vara: William Bond Larsen og Hanne Lønning.

SP

Jakob Bjelland

Vara: Silje Vatna, Esther Aasen Bjelland og Albert Eikeland.

STL

Tore Hatlevik

Vara: Margareth Ottesen Mjønes.

SV

Hilde Hauglid

Vara: Nils Magne Blålid, Vegar Moe og Kjellbjørg Lunde.

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Ansvar:
Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Ansvar:
Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Ansvar:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen