Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Nina Sørli
Publisert:  14.03.2013
 
Oppdatert: 04.05.2017

LOS-utvalet

LOS-utvalet vart oppretta av kommunestyret 22. august 2012, og er samansett av politikar, tillitsvalde og rådmannen.

Utvalet vart oppretta for å starta ein omfattande og grundig prosess med kartlegging og vurdering av den vanskelege økonomiske situasjonen kommunen er komen opp i.

Målet er å finna fram til moglege innsparingar, effektiviseringstiltak og heilskaplege løysingar, og ei god gjennomføring av desse.

Møteinnkallingar, protokollar og kontaktinformasjon for LOS-utvalet

Medlemmar

  • Liv Kari Eskeland (H), leiar
  • Helge Einar Vie (H)
  • nestleiar
  • Jacob Bjelland (SP)
  • Sigbjørn Framnes (Frp)
  • Per Jarle Valvatne (Fagforbundet)
  • Marit Himle Pedersen (Utdanningsforbundet)
  • Tove Riise Grastveit (Sjukepleiarforbundet)
  • Magnus Mjør, rådmann

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Ansvar:
Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Ansvar:
Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Ansvar:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen