Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Nina Sørli
Publisert:  14.03.2013
 
Oppdatert: 04.05.2017

LOS-utvalet

LOS-utvalet vart oppretta av kommunestyret 22. august 2012, og er samansett av politikar, tillitsvalde og rådmannen.

Utvalet vart oppretta for å starta ein omfattande og grundig prosess med kartlegging og vurdering av den vanskelege økonomiske situasjonen kommunen er komen opp i.

Målet er å finna fram til moglege innsparingar, effektiviseringstiltak og heilskaplege løysingar, og ei god gjennomføring av desse.

Møteinnkallingar, protokollar og kontaktinformasjon for LOS-utvalet

Medlemmar

  • Liv Kari Eskeland (H), leiar
  • Helge Einar Vie (H)
  • nestleiar
  • Jacob Bjelland (SP)
  • Sigbjørn Framnes (Frp)
  • Per Jarle Valvatne (Fagforbundet)
  • Marit Himle Pedersen (Utdanningsforbundet)
  • Tove Riise Grastveit (Sjukepleiarforbundet)
  • Magnus Mjør, rådmann

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen