Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  22.10.2015
 
Oppdatert: 31.08.2017

Kommunestyret

Det er 35 representantar i Stord kommunestyre. I valperioden 2015-2019 er fordelinga mellom partia slik:

Høgre: 6
Senterpartiet: 3
Kristeleg Folkeparti: 3
Venstre: 1
Miljøpartiet dei grøne: 1
Arbeidarpartiet: 11
Sosialistisk Venstreparti: 4
Framstegpartiet: 4
Stordlisto: 2

Medlemar i Stord kommunestyre

Klikk her for varamedlemar

 Arbeidarpartiet

 
Portrettbilete av Gaute Straume Epland
Gaute Straume Epland

Ordførar


E-post: gepland@gmail.com 
Mobil: 954 46 307 

 

 

Lene Susann Pilskog
Lene Susann Pilskog

E-post: lenepilskog@gmail.com
Mobil: 481 51 050

 

Portrett av Bente Bjelland
Bente Bjelland


E-post: bebj@fitjar.kommune.no
Mobil: 476 86 208

 

Portrett av Edgar Inge Damås


Edgar Inge Damås


E-post: edgar.inge.damas@kvaerner.com
Telefon: 53 41 53 64
Mobil: 950 76 168

 

Portrettbilete Sigurd Sævareid
Sigurd Sævareid


E-post: sigurd.saevareid@kvaerner.com
Mobil: 954 19989

 

 Portrett av Jan Terje Alsaker

Jan Terje Alsaker

E-post: jta@sklbb.no
Mobil: 901 91 202

 

Portrett av Marit Tislevoll Odland
Marit Tislevoll Odland


E-post: marit.tislevoll.odland@sklbb.no
Mobil: 977 55 749

 

Portrett av Nils Tore Gram Økland
Nils Tore Gram Økland


E-post: nils.okland@hvl.no
Mobil: 917 56248

 

Portrettbilete av Asbjørn Aasheim
Asbjørn Aasheim


E-post: asbjorn@m-a.no
Mobil: 488 44 584

 

Portrettbilete av Pål Ankervold
Pål Ankervold


E-post: paal.ankervold@hotmail.no
Telefon: 406 42 340 (arb)
Mobil: 474 46 208

 

Portrettbilete av Susann Abdallah
Susan Abdallah

E-post: Susan.Abdallah@stord.kommune.no
Mobil: 998 91 377

 

Framstegspartiet

 

                                 
Portrett av Sigbjørn FramnesSigbjørn Framnes

E-post: sigbjorn.framnes@gmail.com
Telefon: 53 49 47 97 
Mobil: 900 62 055

 

 Portrett av Johan Inge Særsten
Johan Inge Særsten

E-post: johan.inge.saersten@sklbb.no
Mobil: 916 81 592

 

Portrett av Linda Grundtvig
Linda Grundtvig


E-post: linda-grundtvig@hotmail.com
Mobil: 906 91 290

 

Portrett av Inger Lill Aasheim
Inger Lill Aasheim


E-post: inger.lill.aasheim@stord.kommune.no
Mobil: 906 05 002

 

Høgre

 

 Portrett av Liv Kari Eskeland                               
Liv Kari Eskeland

E-post: liv.kari.eskeland@stord.kommune.no  
Mobil: 975 52 018

 

Portrett av Helge Vie
Helge Einar Vie

E-post: hvie@broadpark.no
Telefon: 53 40 42 30
Mobil: 915 93 032

 

Portrettbilete Sverre Olav Svarstad
Sverre Olav Svarstad

E-post: sverre.olav.svarstad@sklbb.no
Mobil: 906 60 466

 

Portrettbilete av Reidunn Aasheim
Reidunn Aasheim


E-post: reidunn.aasheim@stord.kommune.no
Mobil: 416 85894

 

Portrettbilete av Geir Kannelønning
Geir Kannelønning


E-post: geir.kannelonning@stord.kommune.no  
Mobil: 908 70657

 

                             
Portrett av Fredrik LitleskareFredrik Ugland Litleskare

E-post: fredrik.litleskare@sklbb.no
Telefon: 53 41 69 09
Mobil: 930 14 160

 

Kristeleg Folkeparti

 

Portrett av Torbjørn Brosvik
Torbjørn Brosvik


E-post: tbrosvik@gmail.com
Mobil: 402 40 468

 

Portrett av Randi Nysæter
Randi Agnete Nysæter


E-post: randi.nysaeter@gmail.com
Mobil: 414 65 680

 

 

Portrett av Kjetil Eldøy


Kjetil Eldøy


E-post: keldoe@online.no
Mobil: 950 13 794

 

Miljøparitet Dei Grøne

 

Portrett av John Tonnesen
John F. Tonnessen


E-post: john.tonnesen@stord.kommune.no
Mobil: 997 75 554

 

Senterpartiet

 

Portrett av Jakob BjellandJakob Bjelland
varaordførar

E-post: jakob.bjelland@stord.kommune.no
Mobil: 908 27 918

 

POrtrettbilete Silje Vatna
Silje Vatna

E-post: silje.vatna@gmail.com
Mobil:

 

Portrett av Esther Aasen Bjelland
Esther Aasen Bjelland


E-post: esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no:
Mobil: 975 52 097

 

Sosialistisk Venstreparti

 

Portrett av Nils Magne BlålidNils Magne Blålid

E-post: nils.magne.blalid@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 66 94
Mobil: 473 14 600

 

Portrettbilete av Hilde Mathea H. Hauglid
Hilde Mathea Hildal Hauglid


E-post: hhauglid@gmail.com
Mobil: 922 03 436

 

Portrettbilete av Vegar Moe


Vegar Moe


E-post: vegarmoe@hotmail.com
Mobil: 975 85 029

 

Portrett av Kjellbjørg Lunde
Kjellbjørg Lunde


E-post: kjellbjorg.lunde@gmail.com
Mobil: 957 70 083

 

Stordlisto 

 

Portrettbilete av Margareth Ottesen Mjønes
Margareth Ottesen Mjønes

E-post:  margareth.ottesen.mjones@stord.kommune.no
Mobil: 928 13994 

 

Portrettbilete av Tore HatlevikTore Hatlevik

E-post: tore.hatlevik@stord.kommune.no
Mobil: 982 69 900

 

Venstre

 


Portrett av Geir AngeltveitGeir Angeltveit

E-post: Angeltveit88@gmail.com
Telefon: 404 01 753

 

 

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Ansvar:
Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Ansvar:
Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Ansvar:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen