Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  22.10.2015
 
Oppdatert: 31.08.2017

Kommunestyret

Det er 35 representantar i Stord kommunestyre. I valperioden 2015-2019 er fordelinga mellom partia slik:

Høgre: 6
Senterpartiet: 3
Kristeleg Folkeparti: 3
Venstre: 1
Miljøpartiet dei grøne: 1
Arbeidarpartiet: 11
Sosialistisk Venstreparti: 4
Framstegpartiet: 4
Stordlisto: 2

Medlemar i Stord kommunestyre

Klikk her for varamedlemar

 Arbeidarpartiet

 
Portrettbilete av Gaute Straume Epland
Gaute Straume Epland

Ordførar


E-post: gepland@gmail.com 
Mobil: 954 46 307 

 

 

Lene Susann Pilskog
Lene Susann Pilskog

E-post: lenepilskog@gmail.com
Mobil: 481 51 050

 

Portrett av Bente Bjelland
Bente Bjelland


E-post: bebj@fitjar.kommune.no
Mobil: 476 86 208

 

Portrett av Edgar Inge Damås


Edgar Inge Damås


E-post: edgar.inge.damas@kvaerner.com
Telefon: 53 41 53 64
Mobil: 950 76 168

 

Portrettbilete Sigurd Sævareid
Sigurd Sævareid


E-post: sigurd.saevareid@kvaerner.com
Mobil: 954 19989

 

 Portrett av Jan Terje Alsaker

Jan Terje Alsaker

E-post: jta@sklbb.no
Mobil: 901 91 202

 

Portrett av Marit Tislevoll Odland
Marit Tislevoll Odland


E-post: marit.tislevoll.odland@sklbb.no
Mobil: 977 55 749

 

Portrett av Nils Tore Gram Økland
Nils Tore Gram Økland


E-post: nils.okland@hvl.no
Mobil: 917 56248

 

Portrettbilete av Asbjørn Aasheim
Asbjørn Aasheim


E-post: asbjorn@m-a.no
Mobil: 488 44 584

 

Portrettbilete av Pål Ankervold
Pål Ankervold


E-post: paal.ankervold@hotmail.no
Telefon: 406 42 340 (arb)
Mobil: 474 46 208

 

Portrettbilete av Susann Abdallah
Susan Abdallah

E-post: Susan.Abdallah@stord.kommune.no
Mobil: 998 91 377

 

Framstegspartiet

 

                                 
Portrett av Sigbjørn FramnesSigbjørn Framnes

E-post: sigbjorn.framnes@gmail.com
Telefon: 53 49 47 97 
Mobil: 900 62 055

 

 Portrett av Johan Inge Særsten
Johan Inge Særsten

E-post: johan.inge.saersten@sklbb.no
Mobil: 916 81 592

 

Portrett av Linda Grundtvig
Linda Grundtvig


E-post: linda-grundtvig@hotmail.com
Mobil: 906 91 290

 

Portrett av Inger Lill Aasheim
Inger Lill Aasheim


E-post: inger.lill.aasheim@stord.kommune.no
Mobil: 906 05 002

 

Høgre

 

 Portrett av Liv Kari Eskeland                               
Liv Kari Eskeland

E-post: liv.kari.eskeland@stord.kommune.no  
Mobil: 975 52 018

 

Portrett av Helge Vie
Helge Einar Vie

E-post: hvie@broadpark.no
Telefon: 53 40 42 30
Mobil: 915 93 032

 

Portrettbilete Sverre Olav Svarstad
Sverre Olav Svarstad

E-post: sverre.olav.svarstad@sklbb.no
Mobil: 906 60 466

 

Portrettbilete av Reidunn Aasheim
Reidunn Aasheim


E-post: reidunn.aasheim@stord.kommune.no
Mobil: 416 85894

 

Portrettbilete av Geir Kannelønning
Geir Kannelønning


E-post: geir.kannelonning@stord.kommune.no  
Mobil: 908 70657

 

                             
Portrett av Fredrik LitleskareFredrik Ugland Litleskare

E-post: fredrik.litleskare@sklbb.no
Telefon: 53 41 69 09
Mobil: 930 14 160

 

Kristeleg Folkeparti

 

Portrett av Torbjørn Brosvik
Torbjørn Brosvik


E-post: tbrosvik@gmail.com
Mobil: 402 40 468

 

Portrett av Randi Nysæter
Randi Agnete Nysæter


E-post: randi.nysaeter@gmail.com
Mobil: 414 65 680

 

 

Portrett av Kjetil Eldøy


Kjetil Eldøy


E-post: keldoe@online.no
Mobil: 950 13 794

 

Miljøparitet Dei Grøne

 

Portrett av John Tonnesen
John F. Tonnessen


E-post: john.tonnesen@stord.kommune.no
Mobil: 997 75 554

 

Senterpartiet

 

Portrett av Jakob BjellandJakob Bjelland
varaordførar

E-post: jakob.bjelland@stord.kommune.no
Mobil: 908 27 918

 

POrtrettbilete Silje Vatna
Silje Vatna

E-post: silje.vatna@gmail.com
Mobil:

 

Portrett av Esther Aasen Bjelland
Esther Aasen Bjelland


E-post: esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no:
Mobil: 975 52 097

 

Sosialistisk Venstreparti

 

Portrett av Nils Magne BlålidNils Magne Blålid

E-post: nils.magne.blalid@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 66 94
Mobil: 473 14 600

 

Portrettbilete av Hilde Mathea H. Hauglid
Hilde Mathea Hildal Hauglid


E-post: hhauglid@gmail.com
Mobil: 922 03 436

 

Portrettbilete av Vegar Moe


Vegar Moe


E-post: vegarmoe@hotmail.com
Mobil: 975 85 029

 

Portrett av Kjellbjørg Lunde
Kjellbjørg Lunde


E-post: kjellbjorg.lunde@gmail.com
Mobil: 957 70 083

 

Stordlisto 

 

Portrettbilete av Margareth Ottesen Mjønes
Margareth Ottesen Mjønes

E-post:  margareth.ottesen.mjones@stord.kommune.no
Mobil: 928 13994 

 

Portrettbilete av Tore HatlevikTore Hatlevik

E-post: tore.hatlevik@stord.kommune.no
Mobil: 982 69 900

 

Venstre

 


Portrett av Geir AngeltveitGeir Angeltveit

E-post: Angeltveit88@gmail.com
Telefon: 404 01 753

 

 

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen