Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  27.10.2017 09:01
 
Oppdatert: 27.10.2017 09:10

Sjå opptak frå kommunestyret 26. oktober

Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.

Møteprotokollen (referatet) skal godkjennast før han vert gjort tilgjengeleg for publikum. Då vil du finna han på kommunestyret si side i innsynsløysinga vår.

Til videoarkiv  

Følgjande politiske saker vart handsama

GK 13/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
GK 14/17 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 21.09.17

Orienteringssak

OS 4/17 Rådmannen legg fram årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021

Politiske saker

PS 49/17 Budsjettrevisjon andre tertial 2017
PS 50/17 Refusjonsordning på meirverdiavgift ved utbygging av kommunal infrastruktur
PS 51/17 Byggjerekneskap for invisteringsprosjekt - Interkommunal legevakt og kommunale akutt - døgnsenger (KAD)
PS 52/17 Byggjerekneskap for investeringsprosjekt - Vikahaugane idrettspark - rehabilitering kunstgrasbane
PS 53/17 Økonomisk konsekvens ved ei gradvis opptrapping av bemanningsnorm for barnehagane
PS 54/17 Plassering av skulptur på torget og i Vidsteenparken
PS 55/17 Overføring av vigselsmynde frå domstolane til kommunane
PS 56/17 Klage på vedtak om lovlegkontroll av 20.06.17 PS 14/17
PS 57/17 Forliksrådet - val av møtefullmektigar for perioden 2017-2020 – innstilling vert lagt fram i møtet
PS 58/17 Søknad om fritak frå politiske verv, Liv Kari Eskeland (H) – innstilling vert lagt fram i møtet

Meldingssak

RS 26/17 Referat frå møte i Samarbeidsrådet 7 september

Interpellasjon

IP 9/17 Svar på interpellasjon frå Silje Vatna vedk. trafikktiløva på Vatnadalsvegen og Fjellgardsvegen

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen