Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Podiet med rådmann, ordførar og sekretær
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  24.11.2017 08:58
 
Oppdatert: 24.11.2017 09:10

Sjå opptak frå kommunestyret 23. november

Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.

Møteprotokollen (referatet) skal godkjennast før han vert gjort tilgjengeleg for publikum. Då vil du finna han på kommunestyret si side i innsynsløysinga vår. 

Til videoarkiv   

Politiske saker

  • PS 59/17 Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021
  • PS 60/17 Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 Stord hamnestell
  • PS 61/17 Godkjenning forprosjektrapport bufellesskap for funksjonshemma
  • PS 62/17 Hordaland fylkeskommune - søknad om fritak for eigedomsskatt på tomt, verk og bruk, Jf. eigedomsskattelova § 7 A
  • PS 63/17 Redningsselskapet- Søknad om fritak for eigedomsskatt
  • PS 64/17 Søknad om fritak frå vervet som medlem i Rådet for funksjonshemma, Camilla Utne
  • PS 65/17 Søknad om fritak frå verv som meddommar i Gulating lagmannsrett, periode 2017 - 2020 - Stig Tommy Bertil Ling
  • PS 66/17 Endring av gjeldande forskrift om krinsgrenser

Meldingssaker

RS 27/17 Samarbeidsrådet for Sunnhordland - Referat AU møte

Interpellasjon / spørsmål

IS 10/17 Spørsmål plan for Miljøgata.

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen