Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  23.06.2017 10:01
 
Oppdatert: 23.06.2017 10:04

Sjå opptak frå kommunestyret 22. juni

Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.

Møteprotokollen (referatet) skal godkjennast før han vert gjort tilgjengeleg for publikum. Då vil du finna han på kommunestyret si side i innsynsløysinga vår.

Til videoarkiv  

Følgjande politiske saker vart handsama

PS 24/17 Val av nytt medlem i formannskapet for Ap

PS 25/17 Val av ny ordførar ut valperioden

PS 26/17 Stord maritime museum. Vidare drift. Tilhøvet til Sunnhordland museum

PS 27/17 Handsaming av klage på vedtak - 56/330 - Bruksendring bygg, Podlen - Stord kristne skule AS

PS 28/17 Årsmelding 2016

PS 29/17 Årsrekneskapen 2016

PS 30/17 ÅRSREKNESKAP 2016 - STORD HAMNESTELL

PS 31/17 Budsjettrevisjon 1 tertial 2017

PS 32/17 Kommunal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande

PS 33/17 Godkjenning av Retningsliner for tildeling av kulturmidlar med særskild føremål integrering og førebyggjande arbeid blant barn og unge

PS 34/17 Friplassordning i Stord kulturskule

PS 35/17 Revidert eigarskapsmelding 2016-2017

PS 36/17 Tilstandsrapport barnehagane og grunnskulane i Stord skuleåret 2016-2017

Meldingssaker

RS 19/17 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 16.05.17 - Stord kommune.

RS 20/17 Ny rutine - endring av fakturering av eigedomsavgifter

Interpellasjon / førespurnad

IS 7/17 Interpellasjon frå Linda Grundtvig, Frp om tiggerforbud

IS 8/17 Spørsmål til kommunestyret ang Litlabø barnehage

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Tlf. 53 49 66 53

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for næring, miljø og kultur
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda 

Haldis Lauksund

Tlf. 53 49 66 90

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen