Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  22.09.2017 09:24
 
Oppdatert: 22.09.2017 09:29

Sjå opptak frå kommunestyret 21. september

Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.

Møteprotokollen (referatet) skal godkjennast før han vert gjort tilgjengeleg for publikum. Då vil du finna han på kommunestyret si side i innsynsløysinga vår.

Til videoarkiv  

Følgjande politiske saker vart handsama

 • PS 37/17 Detaljregulering Miljøgata Fv 544 gjennom Leirvik - ny 2. gongshandsaming
 • PS 38/17 Detaljregulering for rundkøyring Tveitakrysset og sykkelveg med fortau Heiane - Vabakkjen - 2. gongshandsaming
 • PS 39/17 Detaljregulering gnr/bnr 39/100 m.fl., Djupevikneset avløpsreinseanlegg - 2.gongshandsaming PS 40/17 Spørsmål om opning av Borggata som omkøyringsveg under anlegg i Skrivarvegen ("Grisarompo"), innbyggjarforslag
 • PS 41/17 Dagaktivitetssenter Sabø gard - revidert kostnadsoverslag
 • PS 42/17 Nye krav til leverandørar om bruk av lærlingar i offentlege kontraktar i Stord kommune
 • PS 43/17 Endringar i ulike utval etter val på ny ordførar
 • PS 44-48/17 Ulike fritak frå politiske og andre verv
 • RS 21/17 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 30.08.17 - Stord kommune.
 • RS 22/17 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler
 • RS 23/17 Kommunedelplan E39 Heiane - Ådland / Nordre Tveita. Avgjer av motsegner frå Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hordaland (kopi av brev til Fylkesmannen i Hordaland)
 • RS 24/17 Årsmelding fra Kirkens Bymisjon RS 25/17 Referat frå møte 15 juni - Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Ansvar:
Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Ansvar:
Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Ansvar:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen