Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  20.12.2017 10:45
 
Oppdatert: 20.12.2017 10:50

Sjå opptak frå kommunestyret 19. desember

Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.

Møteprotokollen (referatet) skal godkjennast før han vert gjort tilgjengeleg for publikum. Då vil du finna han på kommunestyret si side i innsynsløysinga vår.

Til videoarkiv

Politiske saker

 • PS 67/17 Budsjettendring Stord kommunalteknikk SK 2 25274
 • PS 68/17 Klage på vedtak om omgjering av enkeltvedtak - vedtak om fritt skuleval, jf. opplæringslova §8-1, 3. ledd SK 1 25397
 • PS 69/17 Spørsmål om oppseiing og reforhandling av interkommunalt barnevernssamarbeid Bømlo, Fitjar og Stord SK 2 25401
 • PS 70/17 Oppseiing av avtale om samarbeid kring pedagogisk psykologisk teneste SK 2 25396
 • PS 71/17 Langeland skule - Avtale for å sikra areal SK 2 25179
 • PS 72/17 Mogeleg kjøp av næringseigedom på Eldøyane, godkjenning av kjøpsavtale SK 2 25323
 • PS 73/17 Utbyggingsavtale for fortau og kryss tilhøyrande Langelandsvegen SK 2 25055
 • PS 74/17 Riving av løa Sæbø gard, omdisponering av midlar SK 2 25065
 • PS 75/17 Søknad om utvida kommunal garanti Stord Hestesportsenter SK 2 25298
 • PS 76/17 Endring av selskapsavtale - Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS SK 2 25096
 • PS 77/17 STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET- SØKNAD OM FRITAK FOREIGEDOMSSKATT PÅ NÆRINGSEIGEDOM JF. EIGEDOMSSKATTELOVA § 7A SK 2 25190
 • PS 78/17 Fastlandssamband Halsnøy AS, tilbod frå Sørvest bomvegselskap AS om kjøp av Stord kommune sin aksjepost SK 2 25344
 • PS 79/17 Søknad om fritak frå vervet som meddommar i Gulating lagmannsrett ut periode 2017 - 2020 - Stig Tommy Bertil Ling SK 2 25351
 • PS 80/17 Fritak frå politiske verv ut valperioden - Maria Irgens (V) SK 2 25284
 • PS 81/17 Rådet for funksjonshemma - val av nytt medlem ut valperioden SK 2 25388
 • PS 82/17 Forstudierapport offentlege toalett i Leirvik sentrum SK 2 25245

Meldingssaker

 • RS 28/17 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 27.11.17 SK 1 25337
 • RS 29/17 Referat felles formannskapsmøte - kommunane i Sunnhordland 24.11.16 SK 1 25325
 • RS 30/17 Vedr. etablering av Biltema på Heiane Vest SK 1 25359

Interpellasjonar/spørsmål

 • IS 11/17 Spørsmål frå Sigbjørn Framnes, Frp til Ordfører om mulig Biogassanlegg etablering i Sagvåg SK 1 25426
 • IS 12/17 Spørsmål frå Linda Grundtvig, Frp - veisikringstiltak ved Litlabø skole

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen