Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  24.12.2012 09:55
 
Oppdatert: 02.03.2017 08:57

Planstrategi for Stord kommune

Stord kommunestyre vedtok i møte 20.10.2016, sak 73/16, planstrategi for Stord kommune 2016 – 2020

Kommunal planstrategi for Stord kommune gir oversyn over kva for planarbeid Stord kommune skal prioritera i 2016 og resten av valperioden.

Plandokumentet omhandlar føremålet med planarbeidet, nasjonale, regionale og kommunale planar og føringar, andre planføresetnader, utfordringar, mål, strategiar, opplisting av planarbeid/ behov 2016 – 2020 m.v.

Føremål med planstrategi

Planstrategien har som føremål å klargjera kva for planoppgåver kommunen bør prioritera for å leggja til rette for ei ønska utvikling. Planstrategien erstattar det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som låg i tidlegare plan- og bygningslov.

Planstrategien har fokus på at planlegginga skal vera behovsstyrt og ikkje gjerast meir omfattande enn naudsynt. Den kommunale planstrategien skal vera eit hjelpemiddel for kommunestyret til å avklara kva for planoppgåver som skal prioriterast i valperioden.

Plandokument

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen