Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Brit S. Myklebust
Publisert:  30.11.2009 20:00
 
Oppdatert: 02.03.2017 08:59

Kommuneplanen

Stord kommunestyre vedtok i møte 15. desember 2011 kommuneplan for Stord kommune 2010 – 2021. Det er sett i gang arbeid med å revidera planen, det er meld oppstart og forslag til planprogram har vore på høyring.

Klikk her for å lesa i plandokumentetKommuneplanen skal vera ein lokalpolitisk styringsreiskap i samspel med nasjonale og fylkespolitiske planar og føresegner, med lokalt tilpassa strategiar og aktuelle tiltak.

Kommuneplanen omfattar samfunnsdel og arealdel og består av tekstdel og plankart med tilhøyrande føresegner, retningsliner og vedlegg. Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealdisponeringa og rammer og vilkår for kva nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i verk, og kva viktige omsyn som må ivaretakast ved disponering av areala.

Plandokument

Kommuneplan for Stord kommune 2010-2021 (21 mb)

Dersom du ikkje får opna dokumentet over, kan du prøva å lasta ned kommuneplanen i fleire delar:

Saksprotokoll

Dokumenta kan også sjåast ved Eining for regulering, byggesak og oppmåling i rådhuset.

Delrapportar

Kontaktinformasjon

Ove Kvalnes
ove.kvalnes@stord.kommune.no
Telefon 53 49 68 25
Mobil 48 99 09 09

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen