Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  30.11.2009 22:00
 
Oppdatert: 26.10.2012 14:33

Klima og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune vart vedteken på kommunestyremøtet 20.11.2008. Planen skal vera ein reiskap som tek heilskapsomsyn i saker som vedkjem energi og klima i Stord kommune.

Klima- og energiplanKlima- og energiplan for Stord kommune omfattar langsiktige og kortsiktige mål og tiltak på alle nivå i kommunen. For å nå måla som vert sett må ein ha faste haldepunkt og tidsrammer, og tiltak må følgjast opp.

Satsingsområda er vurdert og valt ut med bakgrunn i føringar frå lokale, regionale og nasjonale planar, samt lokale forhold.

For å nå måla i planen må tiltaka følgjast opp. Føresetnaden for å nå hovudmålet ligg i lokal politisk vilje og handlekraft, men er også knytt opp til statlege rammevilkår for auka energifleksibilitet og bruk av alternative energikjelder.

Plandokument

Kontaktinformasjon

Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor

Hovudkontoret:

Besøksadr. : Fitjar Rådhus, (1. etg.), Fitjar
Telefon/fax: 53 45 85 00 / 53 45 85 01
Postadresse: 
Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor
postboks 83, 5418 Fitjar

Opningstid: Måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00
 

Kontor på Leirvik:

Kontaktpersonar: Alle tilsette
Telefonar: 53 45 85 00 (Fitjar) / 53 49 68 22 (Leirvik)
Besøksadresse:  Rådhuset, Leirvik

Opningstid: Ta kontakt med dei tilsette for nærare avtale

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen