Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Hystadmarkjo
Av:  Ingunn Varanes
Publisert:  03.05.2011 08:09
Foto: Turid Verdal
Oppdatert: 23.12.2011 12:56

Forvaltningsplan for Hystad naturreservat

Fylkesmannen i Hordaland har 21.11.2011 godkjent forvaltningsplan for Hystad naturreservat.

Hystad naturreservat vart verna ved kongeleg resolusjon 23. november 1984. Svartorskogen i Hystadmarka er i Utkast til verneplan for edellauskog i Hordaland fylke omtala som den største svartolder-strandskogen ein kjenner til på kystenav Vestlandet.

Forvaltningsplanen er utarbeida med utgangspunkt i dei rammene som verneforskrifta gjev, og dei føringane som ligg i utkast til verneplan. Ein sentral del av forvaltningsstyresmaktene si oppgåve er å forvalte naturreservatet i tråd med føremålet for vernet. Forvaltningsplanen vil bidra til å sikre ei meir heilskapleg og langsiktig forvaltning av området.

Stord kommune har som einaste kommune i Hordaland lokal forvaltning av verneområda. Det vil sei at kommunen sit sjølv med ansvar for skjøtsel og forvaltning av verneområda, innafor rammene som verneforskriftene og dei til ei kvar til gjeldande statlege føringar gjev.

Forvaltningsplan for Hystad naturreservat

Godkjenningsbrev

Kontaktinformasjon

Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor

Hovudkontoret:

Besøksadr. : Fitjar Rådhus, (1. etg.), Fitjar
Telefon/fax: 53 45 85 00 / 53 45 85 01
Postadresse:
Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor
postboks 83, 5418 Fitjar

Opningstid: Måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00

Kontor på Leirvik:

Kontaktpersonar: Alle tilsette
Telefonar: 53 45 85 00 (Fitjar) / 53 49 68 22 (Leirvik)
Besøksadresse: Rådhuset, Leirvik

Opningstid: Ta kontakt med dei tilsette for nærare avtale

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen