Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Emma Ölander Aadland
Publisert:  27.06.2014 08:59
 
Oppdatert: 27.06.2014 09:09

Hovudplan veg 2014-2019 - kommunedelplan

Hovudplan veg 2014-2019 - kommunedelplan for Stord kommune vart vedteke av kommunestyret 22. mai 2014.

Hovudplan veg er utarbeidd for å leggja eit betre grunnlag for framtidig ressursinnsats innan vedlikehald og forsterkning av det kommunale vegnettet, og planen skal vera eit handlingsretta verkty med prioriterte tiltak det skal satsast på i planperioden.

Planen er basert på behov og kostnader for vedlikehald samt forsterkning av vegnettet til ynskt standard. For å få ein komplett oversikt vert det kravd ei registrering av alle vegobjekt (plassering/antall/tilstand). Hovudplan veg er basert på eksisterande vegnett, det vil sei at eventuelle nye vegar ikkje er vurdert.

Sidan hovudplan påverkar veg- og trafikkhøve for kommunen sine innbyggjarar vert planen gjeven status som kommunedelplan etter Plan- og bygningslova sine føresegner. Dermed kan planen integrerast i kommunen sin rullerande plan- og styringssystem.

Plandokument

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen