Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  30.11.2009 23:00
 
Oppdatert: 26.10.2012 14:32

Hjort – Forvaltningsplan for hjort på Stord

For å få ei meir effektiv og framtidsretta forvaltning av hjort i Stord og Fitjar, utarbeida Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor i 2005 ein forvaltningsplan for hjorten på Stordøya.

Hovudmålsetjingane fram mot 2010 har vore å forenkla valdsstrukturen og å få ei meir kjønnsbalansert hjortestamme. Nokon av måla vert det framleis arbeida mot, mens andre langt på veg er innfridd. Til dømes er talet på vald på Stordøya redusert frå 48 i 2005 til 18 i dag, mykje takka vere samanslåinga til storvald i Stord kommune.

Dagens forvaltningsplan har fleire langsiktige mål om mellom anna bestandsstruktur som det vil og bør ta tid å nå. Planen er difor framleis gyldig og relevant, men vil bli revidert med jamne mellomrom for å best tilpassast bestandsmessige og administrative endringar. 

Last ned planen: Hjort - Forvaltningsplan for hjort på Stord

Kontaktinformasjon

Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor

Hovudkontoret:

Besøksadr. : Fitjar Rådhus, (1. etg.), Fitjar
Telefon/fax: 53 45 85 00 / 53 45 85 01
Postadresse:
Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor
postboks 83, 5418 Fitjar

Opningstid: Måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00

Kontor på Leirvik:

Kontaktpersonar: Alle tilsette
Telefonar: 53 45 85 00 (Fitjar) / 53 49 68 22 (Leirvik)
Besøksadresse: Rådhuset, Leirvik

Opningstid: Ta kontakt med dei tilsette for nærare avtale

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen