Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Emma Ölander Aadland
Publisert:  17.12.2014 08:17
 
Oppdatert: 17.12.2014 08:23

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar i Stord kommune

"Handlingsplan mot vald i nære relasjonar i Stord kommune" vart vedteken i komité for rehabilitering, helse og omsorg 11. desember 2014. Planen var ute til høyring våren 2014.

Vald i nære relasjonar er eit omfattande samfunnsproblem og statistisk kan det vera inntil 600 innbyggjarar som kan vera utsett for dette i Stord kommune. Slik vald kan gi skade både på kort og lang sikt, og arbeid med å førebyggja slik vald har vore høgt prioritert av sentrale styresmakter.

Planen omfattar fem fokusområde: Informasjonsarbeid og førebyggjande tiltak, samarbeid og rutinar, oppfølging av valdsutsette, oppfølging av valdsutøvar og samarbeid med frivillige. Innanfor kvart område er det lagt inn tiltak med tidsaspekt og ansvar.

Plandokument

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen