Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  25.08.2011 09:08
 
Oppdatert: 11.05.2015 12:51

E39 Heiane- Ådland- Nordre Tveita- kommunedelplan

Kommunedelplan for E39 er under arbeid.
Planavgrensinga er synt på kart nedanfor.

Kart med planavgrensing

Planstatus og føremål

I kommuneplanen er deler av området lagt inn som bandleggingsområde for framtidig E39.

Føremålet med planarbeidet er å fastsetja endeleg trase for framtidig E39 på strekninga og avklara tilknytinga til lokalvegnettet. Planprogrammet gjer nærare greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegget for medverknad, kva alternativ som vil verta vurdert og kva utgreiingar som skal gjerast.

Plandokument

Statens vegvesen

Kontakt

Ove Kvalnes telefon 53 49 68 25 eller til

Statens vegvesen ved Marius Slinde telefon 55 51 62 01 

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen