Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  01.12.2009 01:00
 
Oppdatert: 03.11.2016 10:23

Bustadsosial handlingsplan for Stord kommune

Gjeldande bustadsosial handlingsplan vart vedteken 01.09.2016 og skal gjelda for perioden 2016-2019.

Bustadsosial handlingsplan i Stord kommune omhandlar korleis kommunen kan hjelpa personar som har problem med å etablera seg i, eller halda på ein bustad.

Kort om innhaldet i planen

  • Generelt om bustad og butilhøve på Stord
  • Kartlegging av vanskelegstilte på bustadmarknaden
  • Oversikt over dei kommunale bustadene
  • Oversikt over økonomiske verkemiddel
  • Organisering av det bustadsosiale arbeidet i kommunen
  • Universell utforming

Bustadsosial handlingsplan kan lastast ned her 

Kontaktinformasjon

Rune Karlsson Pedersen
rune.pedersen@stord.kommune.no
Telefon 55 55 33 33

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen