Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Nina Sørli
Publisert:  20.07.2011
 
Oppdatert: 27.11.2012

Care, Rehabilitation and Welfare

General information about care, rehabilitation and welfare in Stord Municipality.

Stord Municipality offers the following services regading care for the elderly:

(Norwegian translation in parenthesis)

 • Assisted living residences (Omsorgsbustader)
 • Care payment (Omsorgsløn)
 • Day care centre for people with dementia (Dagopphald for demente)
 • Occupational therapy (Ergoterapi)
 • Home care (Heimehjelp, Praktisk bistand i heimen)
 • Home health care (Heimesjukepleie)
 • Nursing home - long term stay (Sjukeheim - langtidsopphald)
 • Nursing home - relief stay (Sjukeheim - avlastingsopphald)
 • Nursing home - short term stay (Sjukeheim - korttidsopphald)
 • Physiotherapy (Fysioterapi)
 • Safety alarm (Tryggleiksalarm)
 • Shared housing (bufellesskap: Knutsaåsen omsorgssenter)
 • Technical aids - loan (Tekniske hjelpemiddel - utlån)
 • Individual plan (individuell plan)

For information about the services please contact:

The Town hall reception at +47 53 49 66 00 

For more information

For information please contact:

Department

Kundetorget

Phone

+47 53 49 66 00 

Visiting adress

Stord Town Hall
Leirvik town centre

Postal address

Kundetorget
Postboks 302
5402 Stord

Opening hours

Monday - Friday 8.00am - 3.30pm

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen