Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Nina Sørli
Publisert:  20.07.2011
 
Oppdatert: 02.08.2011

Agriculture

Municipal services regarding agriculture, forestry, hunting regulations and environmental issues:

(Norwegian translation in parenthesis)

 • Aquaculture (Havbruk)
 • Agricultural estates - dividing (Landbrukseigedom - deling)
 • Climate conditioned damage in plant and honey production and catastrophic loss in livestock breeding - compensation (Klimabetinga skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhald - erstatning)
 • Concession and exemption from the concession requirement (Konsesjon og konsesjonsfritak)
 • Cultivation of new land for agricultural purposes (Nydyrking av arealer til jordbruksføremål)
 • Early age pension for farmers (Tidlegpensjon for jordbrukarar)
 • Ecological agriculture - direct subsidies (Økologisk landbruk - direkte tilskot)
 • Environmental information (Miljøinformasjon)
 • Environmental plans in agriculture (Miljøplan i jordbruket)
 • Farm-sitters (Avløysarordningane i landbruket)
 • Filling or levelling terrain (Fylling eller planering av terreng)
 • Forest management (Skogforvaltning)
 • Forestry fund (Skogfond)
 • Hunting license (Fellingstillatelse)
 • Hunting license test (Jegerprøva)
 • Hunting territory - approvement (Vald - godkjenning)
 • Industrial and environmental measures in forestry - subsidies (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskot)
 • Motorized traffic in outlying fields and waterways (Motorferdsel i utmark og vassdrag)
 • Particular environmental measures in agriculture (Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL))
 • Pollution (Ureining)
 • Production subsidies in agriculture (Produksjonstilskot i jordbruket)
 • Regional environmental program in agriculture - subsidies (Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskot)
 • Residential and farming obligation (Bu- og driveplikt på landbrukseigedom)
 • Rural development - business related (Bygdeutviklingsmidlar - bedriftsretta tiltak)
Useful links:

Norwegian public services

For information please contact:

Department

Stord Fitjar Agriculture and Environment
(Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor)

Phone

+47 53 45 85 00
(main switchboard)

Visiting adress

Fitjar Town Hall
Stord Town Hall (call for appointment)

Postal address

Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor
Postboks 83
5418  FITJAR

Opening hours

Monday - Friday 9.00am - 3.00pm

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen