Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Dame med koffert
Av:  Brit S. Myklebust
Publisert:  18.02.2010
Foto: Camilla Larsson
Oppdatert: 03.04.2017

Velkommen til Stord

I mottaket i rådhuset får du informasjon om dei kommunale tenestene i Stord kommune. Til høgre finn du lenker til nokre vanlege tenester for innflyttarar (barnehage, skule, fastlegar, helsestasjon og andre helsetenester, kulturtenester, renovasjon, byggemelding o.l.).  

Når du har flytta

Husk å melda flytting til skatteetaten (Folkeregisteret) innan åtte dagar: Flyttemelding

Nytt skattekort: Skattetaten

Adresseendring for posten: Posten 

Adresseendring til andre: På www.flytteportalen.no kan du fylla du ei flyttemelding som blir sendt til dei du ynskjer skal få beskjed. Du kan velga blant alle selskap og organisasjonar i heile Noreg.

Ansvarleg for straumnettet i Stord kommune er Haugaland kraft. 

Spørsmål om bustad

Dersom du er på jakt etter bustad er finn.no eit godt utgangspunkt for å starta leitinga. Andre stader kan vera i lokalavisa (sjå lenke i høgre boks), eller hos dei lokale eigedomsmeklarane. Studentar kan søkja studentbustad på boligtorget.no/ssh.

Arbeid og jobbsøk

Nav har oversyn over ledige jobbar i Stord, sjå nav.no

Er du interessert i arbeid i Stord kommune? Ledige stillingar i kommunen finn du på vår nettside Ledige stillingar 

Jobbsøkinformasjon for EØS/EU-borgarar finn du på eures.no.

Opphaldsløyve

Er du statsborgar av eit EU/EØS/EFTA-land, treng du ikkje å søkja om opphaldsløyve dersom du ynskjer å arbeida i Noreg. I staden skal du registrera deg. Les om registreringsordninga

Er du borgar frå eit land utanfor EØS-området og ynskjer å ta arbeid i Noreg, må du som hovedregel ha opphaldsløyve. På UDI sine nettsider finn du meir informasjon om kven som treng opphaldsløyve for å arbeida i Noreg.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen