Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Tone Westerheim
Publisert:  01.12.2017 00:00
 
Oppdatert: 28.11.2017 14:13

Sjukepleiar ID 1336

Heimebaserte tenester har ledig 80 % fast stilling som sjukepleiar i nattparuljen.
Søknadsfrist: 15.12.17

Nattpatruljen i heimebaserte tenester yter tenester til heimebuande brukarar med behov for  pleie og omsorg på natt. Velferdsteknologiske løysingar som sensorteknologi og kameratilsyn inngår i tenestene. 

Sjukepleiar (ID 1336)

Heimebaserte tenester har ledig 80 % fast stilling som sjukepleiar i nattpatruljen.

Arbeids- og ansvarsområde: 
Stillinga  inngår i 12 vekers turnus med nattevakter.  Det er sett av tid til personalmøte i turnus.  Arbeid kvar 3 helg .

Kvalifikasjonskrav: 

Autorisert  sjukepleiar. Det er ynskjeleg med kjennskap til kommunehelsetenesta.   Du må  vere serviceorientert, fleksibel og samarbeidsorientert.  Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktpersonar:
Avdelingsleiar Gina Kittilsen  tlf 53 49 68 98 eller 975 52 169
Avdelingsleiar Karin Toft  tlf 53 49 67 81 eller 915 70 532

Søknadsfrist: 15.12.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til Løn og personal:

Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen