Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Tone Westerheim
Publisert:  01.12.2017 00:00
 
Oppdatert: 28.11.2017 14:13

Helsefagarbeidar ID 1334

Heimebaserte tenester har ledig 55 % fast stilling som helsefagarbeidar i nattpatruljen.
Søknadsfrist: 15.12.17

Nattpatruljen i heimebaserte tenester yter bistand til heimebuande brukarar med behov for pleie og omsorg på natt. Velferdsteknologiske løysingar som sensorteknologi og kameratilsyn inngår i tenestene.

Helsefagarbeidar (ID 1335)

Heimebaserte tenester  har ledig 55 % fast stilling som helsefagarbeidar i nattpatruljen.

Arbeids- og ansvarsområde:
Stillinga inngår 12 vekers turnus. Det er sett av tid til personalmøte i turnus. Arbeid kvar 3. helg.

Kvalifikasjonskrav:
Autorisert helsefagarbeidar. Du må ha erfaring frå norsk kommunehelseteneste.  Gode norskkunnskapar , serviceorientering, fleksibilitet og samarbeidsevne er blant personlege eigenskapar som vil verte vektlagt. Du må ha førarkort kl B.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktpersonar:
Avdelingsleiar Gina Kittilsen – tlf 53 49 68 98 eller mobil 975 52 169
Avdelingsleiar Karin Toft – tlf 53 49 67 81 eller mobil 915 70 532

Søknadsfrist: 15.12.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til Løn og personal:

Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen