Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Tone Westerheim
Publisert:  01.12.2017 00:00
 
Oppdatert: 28.11.2017 13:10

Helgestillingar ID 1334

Eining for aktivitet og re/habilitering har ledige faste helgestillingar.
Søknadsfrist: 15.12.17

Helgestillingar (ID 1334)

Eining for Aktivitet og Rehabilitering, avd for Døgnrehabilitering, har ledige faste helgestillingar 14-17 %. Avdelinga har 16 døgnplasser for rehabilitering, korttid og avlastning. Stillingane har arbeid på dag og kveld og kvar tredje helg.

Kvalifikasjonskrav: Me søkjer helsefagarbeidarar, sjukepleiarar, sjukepleiestudentar eller andre med helsefagleg utdanning. Andre med lang og relevant pleieerfaring kan og søkje. Du må ha gode norskkunnskaper, munnleg og skrifteleg. Du må vere samarbeidsvillig, fleksibel, løysningsorientert, positiv og ha evne til å jobbe både i team og sjølvstendig.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktperson: Asbjørg Verpelstad, tlf  53496722 eller 48277542

Søknadsfrist: 15.12.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til Løn og personal:

Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen