Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Hilde Susann H. Aadland
Publisert:  20.01.2017 00:00
 
Oppdatert: 20.03.2017 10:03

ID 1232 Ferievikarar 2017 - RHO

Sommarjobb innan pleie- og omsorg i Stord kommune sommaren 2017.
Søknadsfrist: 31.03.17

FERIEVIKARAR ID 1232

Sommarjobb innan pleie og omsorg i Stord kommune?

Stord er byen i Sunnhordlandsregionen med alle dei tilbod ein by skal ha; variert kulturliv og eineståande flott natur.

Me h ar behov for ferievikarar i heimebaserte tenester, i bustadar til personar med utviklingshemming, i institusjon, eining psykisk helse og rus og døgnavdeling for rehabilitering i perioden 19.06.17 – 13.08.17

Fyller du 18 år før 19.06.17 og har du høve til å tilbringa sommaren din saman med brukarar av våre tenester? Me kan tilby utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande, travelt og triveleg miljø.

Sommarjobb i pleie og omsorg inneber turnusarbeid dag, kveld, natt og anna kvar helg.

Me treng autorisert helsepersonell, studentar i sjukepleie/vernepleie og andre med helsefagleg høgare utdanning.

I Eining for Habilitering kan barne og ungdomsarbeidar, allmennlærarar, førskulelærarar, barnevernspedagogar, samt studentar innan desse faga òg søkje.

Sjukepleiarstudentar og vernepleiarstudentar som er ferdig med 2 året og har levert inn stadfesting for bestått, får hjelpepleiar-/fagarbeidarløn.

Søknadsfrist: 31.03.17

Søk på stillinga

Ta kontakt for uforpliktande samtale:                                                                

Stord Sjukeheim:

 

Sentralbord

tlf. 53 45 45 00

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland            

tlf. 53 45 45 10 eller 975 52 097

Avd. leiar Ida Elin Hatlevik Tvedt

tlf. 53 40 44 73 eller 53 45 45 32

Avd. leiar Solfrid Aasheim

tlf. 53 45 45 05 eller 53 45 45 11

Avd. leiar Marit H. Hetlesæter   

tlf. 53 40 44 75 eller 53 45 45 40

Avd. leiar (natt) Karin S. Myhre

tlf. 53 45 45 06

                                           

Knutsaåsen omsorgssenter:

 

Sentralbord

tlf. 53 45 43 00

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland

tlf. 53 45 43 03 eller 975 52 097

Avd. leiar Lidveig Stubhaug

tlf. 53 45 43 06 eller 53 45 43 34

Avd. leiar Torill Eskeland

tlf. 53 45 43 05 eller 53 45 43 44

 

Eining for Habilitering:

 

Einingsleiar Nina Steinsbø Walquist

tlf. 53 49 68 82 eller 975 52 048

Saghaugen:

Avd. leiar Jane Nerhus

 

tlf. 53 40 97 24 eller 489 90 90

Studalen:

Avd. leiar Ragnhild Dale

 

tlf. 901 56 824 / 902 48 450 / 489 90 905

Kjøtteinsvegen:

Avd. leiar Sissel Ottesen Hovland

 

tlf. 53 40 97 44 eller 954 40 273

Sæbøhaugen C:

Avd. leiar Elin Maria Aasheim 

 

tlf. 53 49 66 43 eller 990 47 658

Sæbøhaugen A og B:

Avd. leiar Tone Innvær

 

tlf. 53 40 97 21 / 53 40 97 22 / 913 59 558

Avlastingsbustad i Sævarhagen:

Avd. leiar Ingfrid Kambe Strømsnes            

 

tlf. 53 49 68 14 eller 975 52 159

Åsen/ Litleåsen;

Avd.leiar Øyvind Sæther Monsen                

 

tlf.53 49 69 92 eller 952 02 537

 

Heimebaserte tenester:

Einingsleiar Britt S. Dalsgård 

 

tlf. 53 49 67 33 eller 975 52 102

Avd. leiar demensavdelinga, Randi Huglen 

tlf. 53 49 67 37 eller 489 90 902

Avd. leiar avd. Sentrum, Anne Grete Vik

tlf. 53 49 67 36 eller 481 57 741

Avd. leiar avd. Nord, Gerd Langeland

tlf. 53 40 31 67 eller 975 52 243

Avd. leiar avd. Vest, Gina Kittelsen

tlf. 53 49 68 86 eller 975 52 169

                               

Eining for aktivitet og re/habilitering

 

 Einingsleiar Kristin Steinsland       

tlf. 53 49 66 95

Avd. leiar Asbjørg Hovland Verpelstad

tlf. 53 49 67 22

 

Eining for psykisk helse og rus

 

 Einingsleiar Diana Bergeland       

tlf. 53 49 66 61 eller 952 43 278

Avd. leiar Oppf.tenester Anne B.Nitter

tlf. 930 06 283

Avd.leiar Kjetil Eldøy

Tlf. 950 13 794

 

Du må opplyse om du har sertifikat.

Dersom du ynskjer å jobbe i heimebaserte tenester og Eining for psykisk helse og rus, du ha førarkort.

NB! Husk å fylle ut kva tid du ynskjer å jobbe.

Alle ferievikarar må leggja fram politiattest av ny dato.

Stilling

Kode

Løn i 100 % st.

Ass./1. og 2. års sjukepl. student

6572

Kr.282.000 – 384.700,-

Heimehjelp

6190

kr. 282.000 – 384.700,-

3. års spl. Sjukepl.stud./vernepl. student

6572

kr. 326.300 – 392.100,-

Kokk m/fagbrev

6660  

kr. 326.300 – 392.100,-

Off. godkj. Hjelpepleiar/helsefagarbeidar

7076

kr. 326.300 – 392.100,-

Off. godkj. sjukepleiar   

7174

kr. 373.700 – 440.200,-

Off. godkj. vernepleiar

6455  

kr. 373.700 – 440.200,-

Omsorgsarbeidar

7517

kr. 326.300 – 392.100,-

Frå 18 år og oppover

 

kr. 282.000,-

 

Nyutdanna sjukepleiarar får godkjent 8 år ansiennitet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen