Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Tone Westerheim
Publisert:  19.05.2017 00:00
 
Oppdatert: 15.05.2017 10:39

Barnehagelærar ID 1280

Vikarpool for skule og barnehage har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærar.
Søknadsfrist: 02.06.17

Stord kommune skal starta opp med vikarpool for barnehage og skule hausten 2017. Dei tilsette vil verta fast tilsett i 100 % stilling, men ha ulike barnehagar og skular som arbeidsstad gjennom året. Det er primært mellomlange vikariat på 1-6 månader som skal dekkast opp på denne måten, men det kan også verta aktuelt å dekka korttidsvikariat. Stillingane krev dermed at ein er fleksibel og har evne og vilje til å omstilla seg raskt.

Barnehagelærar (ID 1280)

Det er ledig 100 % stilling som barnehagelærar med 1 års relevant vidareutdanning (barnehage/1.-4. trinn skule/SFO).

Den som vert tilsett må leggja fram politiattest. jf. Opplæringslova § 10-9, eller jf. barnehagelova § 19.

Aktuelle søkjarar vil verta kalla inn til intervju.

Nærare opplysningar hos skulefagleg rådgjevar Trude Aamot, tlf. 53496906.

Søknadsfrist: 02.06.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen