Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Hilde Aadland
Publisert:  14.07.2017 00:00
 
Oppdatert: 11.07.2017 13:16

ID 1301 Assistent

Knutsaåsen omsorgssenter har ledig stilling som assistent på kjøkkenet.
Søknadsfrist: 28.07.17

Assistent (ID 1301)

Knutsaåsen omsorgssenter har ledig fast 14,08 % helgestilling som assistent på mottaks kjøkkenet frå september 2017. Arbeid kvar tredje helg.

Knutsaåsen omsorgssenter er organisert som omsorgsbustader, og har 46 bebuarar. Vår visjon er; Knutsaåsen Omsorgssenter – kultur, trivsel og omsorg i kvardagen.

Arbeidsoppgåvene ved mottakskjøkkenet er tillaging av brødmat og enkle retter, varming av middag og litt baking, i tillegg til dagleg reinhald av kjøkkenet.

Kvalifikasjonskrav:  Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid ved kjøkken. Den som vert tilsett må kunne arbeide sjølvstendig og ha gode munnlege norskkunnskapar. Personlege eigenskapar vert lagt vekt på ved tilsetting.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Alle nytilsette må levera politiattest.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktperson: Einingsleiar Esther Aasen Bjelland, tlf. 97552097

Søknadsfrist: 28.07.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen