Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  28.02.2017 08:50
 
Oppdatert: 28.02.2017 09:22

Offentleg ettersyn: Forslag til ny forskrift med kriterier for langtidsopphald i sjukeheim o l og rett til å stå på observasjonsliste.

Komité for rehabilitering, helse og omsorg vedtok i møte 23.02.17 å legga forslag til forskrift med kriterier for langtidsopphald i sjukeheim ol og rett til å stå på observasjonsliste ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 21. april 2017.

På bakgrunn av lovendring i pasient- og brukarrettighetslova og helse- og omsorgstenestelova har Stord kommune utarbeida forslag til kommunal forskrift med kriterier for:

  • Rett til langtidsopphald i sjukeheim og i tilsvarande bustad særleg lagt til rette for heildøgns tenester
  • Rett til å stå på observasjonsliste/ venteliste

Plandokument

Merknader

Me bed om at eventuelle høyringsuttalar vert sendt elektronisk eller i brev til post@stord.kommune.no

innan 21. april 2017.

Postadresse:
Stord kommune v/ T. Dahl
postboks 304, 5402 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen