Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  14.09.2017 13:00
 
Oppdatert: 14.09.2017 12:50

Detaljregulering for gnr/bnr 26/129 m.fl., Valevegen

Forvaltningstyret vedtok i møte 07.09.2017 å leggja forslag til detaljregulering for gnr/bnr 26/129 m.fl., Valevegen ut til offentleg ettersyn.

Vedtaket er gjort med heimel i Plan- og bygningslova §12-10 og §12-11.

Om planområdet

Planområdet, som omfattar om lag 4,2 daa, ligg på sørsida av Valevegen på Hystad. Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for å fortetta eigedomen med inntil 8 leilegheiter samt 3 naust og småbåtanlegg.

Plandokument på høyring

(Dokumenta er i pdf-format. For å lesa dei trengs gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader innstallert på maskina. Klikk her for å lasta ned)

Plandokumenta og evt. vedlegg kan ein også sjå ved eining Regulering, byggesak og oppmåling i Rådhuset på Leirvik. Partar som har særlege interesser i sak får tilsendt eige varsel.

Merknader

Moglege merknader til planen skal sendast til:

Stord Kommune
Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 STORD

eller på epost til: rbo@stord.kommune.no

Merknadsfrist: Fredag 27. oktober 2017

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen