Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  26.06.2017 15:00
 
Oppdatert: 23.06.2017 14:59

Detaljregulering for del av gnr/bnr 39/100 m.fl., Djupevikneset avlaupsreinseanlegg

Detaljregulering for gnr/bnr 39/100 m.fl., Djupevikneset avløpsreinseanlegg var i perioden 18.11.2016 – 02.01.2017 ute til offentleg ettersyn. Sidan planen er noko omarbeida etter gjennomgang av innkomne merknader og uttalar vert planen sendt på ei ny avgrensa høyring til naboar og andre berørte.

Plandokument på mindre avgrensa høyring

 

 • Kunngjering med omtale av endringar
 • Planomtale
 • Plankart
 • Føresegner
 • Vegteikning
 •  

   

  (Dokumenta er i pdf-format. For å lesa dei trengs gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader innstallert på maskina. Klikk her for å lasta ned)

  Plandokumenta og evt. vedlegg kan ein også sjå ved eining Regulering, byggesak og oppmåling i Rådhuset på Leirvik. Partar som har særlege interesser i sak får tilsendt eige varsel.

  Merknader

  Moglege merknader til planen skal sendast til:

  Stord Kommune
  Regulering, byggesak og oppmåling
  Postboks 304
  5402 STORD

  eller på epost til: rbo@stord.kommune.no

  Merknadsfrist: Søndag 06. august 2017

  .

  Stord kommune
  Postboks 304
  5402 Stord
  Leveringsadresse:
  Borggata 2
  5417 Stord
  Ope: måndag-fredag 8-15.30

  Telefon: 53 49 66 00
  E-post: post@stord.kommune.no
  Kontonr: 3201.23.04780
  Kommunenr. 1221
  Org.nr: 939866914

  Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
  Nettredaktør: Haldis Lauksund
  Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


  Kultur- og verdiplakat

  Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

  Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen