Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  03.08.2017 14:30
 
Oppdatert: 25.08.2017 09:30

Kommunedelplan for E39 Heiane- Ådland/ Nordre Tveita

Kunngjering vedteken plan

I medhald av Plan- og bygningslova § 11-16 andre ledd vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.07.2017 at alternativ 4 i kommunedelplan for E39 Heiane – Ådland/ Nordre Tveita skal leggjast til grunn for vidare reguleringsplanlegging.

Plandokument

Dokumenta er i pdf-format. For å lesa dei trengs gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader innstallert på maskinen. Klikk her for å lasta ned Adobe Acrobat Reader

Øvrig planmateriell kan sjåast på Statens Vegvesen si nettside. Link til sida 


Den vedteknekommunedelplanen kan du også sjå ved eining Regulering, byggesak, oppmåling i Rådhuset på Leirvik.

Klagerett

Departementet sitt vedtak er endeleg og kan ikkje påklagast.

Gjeldande planar

Etter at kunngjeringsperioden er ferdig,
vert planane gjeldande.

Reguleringsplanar kan då søkjast opp på www.fonnakart.no. Andre planar vert å
finna på sida Planar.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen