Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Blåbygget i Sagvåg
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  16.05.2017 14:50
 
Oppdatert: 16.05.2017 15:37

Kva skjer med blåbygget?

Sagvåg helsestasjon i Blåbygget er mellombels stengt grunna rehabilitering av bygget. I perioden rehabiliteringa pågår er helsestasjonen lagt til Nordbygdo helsestasjon, som er lokalisert ved Nordbygdo ungdomsskule.

Etter endt rehabilitering og ombygging vil helsestasjonen få lyse og trivelige lokale i 3. etasje i same bygg. Lokala vil vera klare seinast til jul 2017. Det skal sikrast universell utforming og tilgjenge for alle, om ein kjem med barnevogn eller anna. I fyrste etasje skal hjelpemiddelsentralen ha sitt lager, og i 2. etasje kjem det dagavdeling for demente.

Huset vil vera i full drift att, med ulike funksjonar når arbeidet er ferdigstilt.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen