Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Diverse kunngjeringar vil koma fram i listevisning på denne sida. Etter at ein eventuell frist er ute, fell dei ut av lista. Dersom sida er tom, er det for tida ingen saker under diverse kunngjeringar.
 • God badevasskvalitet på Stord

  Stord kommunalteknikk har tatt vassprøvar med tanke på bakterieureining på 24 ulike badestader i kommunen
  11.07.2017
 • Manntal til offentleg ettersyn

  Manntalet for Stord kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn i Rådhuset og vert liggande ute til og med valdagen 11. september.
  10.07.2017
 • Ferieliste legetenesta 2017


  27.06.2017
 • Kva skjer med blåbygget?


  16.05.2017
 • Rydd ei strand i Sunnhordland

  Friluftsrådet Vest vil i samarbeid med kommunane Stord, Kvinnherad, Bømlo, Kvinnherad, Fitjar og Sveio, Ragn Sells A/S og SIM, ta eit initiativ for å starta fleire aksjonar med strandrydding i Sunnhordlandsregionen.
  25.04.2017
 • Ledig omsorgsbustad i Buneset

  Stord kommune har ledig omsorgsbustad i Buneset 11. Søknadsfrist er snarast.
  13.10.2016
 • Oppfordrar til å oppretta digital postkasse

  Stord kommune ønskjer å kommunisera på nett med innbyggjarar og verksemder/organisasjonar i kommunen og har teke i bruk tenesta Svar UT.
  06.10.2015
 • Krinsgrenser

  Krinsgrensene for grunnskulane i Stord kommune er no vedteke.
  21.05.2014
 • Pris for innovasjon og nytenking

  Stord kommune har ein pris som skal påskjøna og motivera til nytenking og innovasjon innanfor kommunen.
  11.02.2014
 • Lokale til leige

  Stord kommunale rehabiliteringssenter har lokale for leige på ettermiddagstid.
  05.12.2013
 • Bu heime lenger

  Dersom du treng økonomisk støtte til å tilpassa bustaden din for framleis å kunna bu der, kan du no søkja kommunen om økonomisk støtte til dette.
  21.06.2013
 • Radonmåling i bustader/utleigebustader

  Helsemynde tilrår måling av radon i hus med opphaldsrom i dei tre lågaste høgdene over bakkeplan. For utleigebustader vert det stilt særlege krav til dokumentasjon av radonstråling frå 2014.
  27.05.2013
 • Tilskot til etablering og tilpassing av bustad

  Kommunen har tilskotsmidlar som kan nyttast til kjøp av bustad og til tilpassing av bustad. Ordningane er behovsprøvde i høve til inntekt og behovet for bustad, og vert ofte gitt i kombinasjon med lån.
  24.05.2013
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen