Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Stord kommune
Publisert:  08.06.2015
 
Oppdatert: 31.03.2017

Politisk sekretariat

Fellestenester har sekretæransvar for alle dei politiske møta i Stord kommune. Det politiske sekretariatet har følgjande oppgåver:

  • Utsending og publisering av møteinnkallingar i forkant av alle politiske møte. Det skal skje i hovudsak ti dagar før møta.

  • Innkalling av varamedlemmer ved forfall

  • Sekretær i møta med ansvar for protokoll for kvar sak, samt møteprotokoll

  • Publisering og utsending av møteprotokoll

  • Føring av møtegodtgjersle

Dersom du er folkevald og må melde forfall til eit møte, må du melde frå til post@stord.kommune.no så snart som mogleg.

Sakshandsamar har ansvar for oppfølgjing av vedtak. Publikum skal difor ta kontakt med sakshandsamar og ikkje møtesekretær.

Alle dei politiske møta er opne for publikum, med mindre det vert handsama saker som er unnateke offfentleg innsyn.

Her finn du møteinnkallingar og møteprotokollar

Kontaktinformasjon

E-postadresse

post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Ansvar:

Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Ansvar:

Komité for oppvekst og utdanning 
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret 

Tlf. 53 49 66 90

Ragnhild Hageberg

Ansvar:

Komité for næring, miljø og kultur

 

Renate Våge

Ansvar:

Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Adresse:

Borggata 2
5402 Stord

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no

Nettredaktør: Haldis Lauksund