Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  15.01.2014
 
Oppdatert: 19.06.2017

Utleige av skulebygg i helgar/overnatting

Leigesats for utleige av skulebygg i helgar/overnatting. Satsane vert utrekna med utgangspunkt i kvar skule.

 

Leigesatsar for utleige av skulebygg i helgar/overnatting 2016

Ideell 

2016

Privat/kommers 

2017

Ideell 

2017

Privat/kommers 

Auke

Ideell 

Auke

Privat/kommers 

Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 100  60*   60 62*   62 2 2
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 300  48*   60 49*  62 1 2
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 500  36*   60 37*   62
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall over 500  20*  50* 21*   51*

 

*Prisen vert redusert med 20 prosent ved meir enn to samanhengande overnattingar.

Prisen er justert opp med kommunal deflator, 2,5 prosent.

Av den totale utgiftsdekninga skal:

  • 20 prosent disponerast av einingsleiar til administrasjonskostnadar
  • 60 prosent gå til eininga for dekking av ymse utgifter som gjeld straum, slitasje på utstyr m.m.
  • 20 prosent disponerast av Stord kommunale eigedom og gå til dekking av vedlikehald av bygg

Ved brot på ordensreglane for det aktuelle bygget eller ved uforsvarleg bruk av bygget, kan avtale om leigetid avsluttast utan oppseiingstid og leigetakar kan bli fakturert for eventuelle ekstrakostnader.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen