Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  14.01.2014
 
Oppdatert: 30.12.2016

Landbruk, havbruk og utsleppssaker

Landbrukssaker konsesjons- og delingssaker samt havbrukssaker

§ 1

Det skal betalast gebyr for behandling av følgjande saker:

  • a. Søknad om konsesjon (ervervsløyve) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eigedom(konsesjonslova) mv. § 2 og §3. 
  • b. Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12.

§ 2

  • For handsaming av konsesjonssaker etter § 1a er det eit maksgebyr på kroner 5 000,-.(jf. gjeldande forskrift).
  • For handsaming av søknader om delingssamtykke etter §1 b er det eit maksgebyr på kroner 2 000,- (jf. gjeldande forskrift)

§3 Havbrukssaker

Uttale til konsesjonssaker etter Akvakulturlova: Gebyr vert rekna per påløpt time for sakshandsamar. For tida er taksten kroner 1 150,- per time, og eit minstegebyr på kroner
4 600,-

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen