Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  14.01.2014
 
Oppdatert: 30.12.2016

Graving i kommunal veg/eigedom

Frå 1. januar 2013 er det gebyr for sakshandsaming, administrasjon og kontroll i samband med gravearbeid i kommunal veg eller eigedom.

Dette er omhandla på side 19 i Retningslinjer for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg i Stord kommune, som vert gjort gjeldande frå same dato

Gebyra er som følgjer:

  • Handsamingsgebyr kroner 1 690,- per graveløyve. Ved større grave/anleggsarbeid vil gebyret for handsaming av søknaden bli fastsett utfrå medgått tid.
  • Kontroll kroner 450,- for gravearbeid inntil 10 kvadratmeter. For større arbeid kjem det eit tillegg på kroner 40,- per kvadratmeter.
  • Forfall av vegen kroner 46,- per kvadratmeter*. Gebyr som skal dekka forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagt nytt vegdekke i full breidde, til dømes på fortau og ved store gravearbeid.

 

* Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det er lagd nytt vegdekke i full bredde, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen