Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  14.01.2014
 
Oppdatert: 30.12.2016

Hamn

Hamneavgift

Avgiftsregulativet byggjer på Hamnelova sine §§ 21 -24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamnelova sin avgiftsdel. Prisane er eksklusiv meirverdigavgift. Norskregistrerte farty skal betala meirverdigavgift. Hamneavgifter er i samsvar med lov om hamner og farvatn m.m. av 17. april 2009 nr. 19.

Her finn du gjeldande hamneavgifter

Båtplass i småbåthamna

Leirvik småbåthamn

Storleik på båtenKvartalHalvårÅr

Under 20 fot

 

kr 1 173,-

kr 2 345,-

kr 4 690,-
F.o.m. 21 til 25 fot
kr 1 580,- kr 3 161,- kr 6 322,-
F.o.m. 26 til 30 fot
kr 2 047,-
kr 4 092,- kr 8 185,-
Over 30 fot (pr. fot) kr 102,-
kr 204,- kr 407,-

 

Korttidsleige for båtar

Storleik på båtenPlassavgift
Under 14 fot kr 258,- pr. mnd.
Frå 14 til 20 fot kr 516,- pr. mnd.
Frå 20 til 25 fot kr 641,- pr. mnd.
Frå 25 til 30 fot kr 773,- pr. mnd.
Frå 30 til 40 fot kr 1 034,- pr. mnd.
Frå 40 til 50 fot kr 1 291,- pr. mnd.
Frå 50 til 70 fot kr 1 548,- pr. mnd.
Over 70 fot Etter avtale
  • Straum kr 2,50 pr. kw.t + moms.
  • Leige minimum 1 månad.
  • Korttidsleige er frå 1. oktober til påsken startar påfølgjande år.
  • Frå sesongstart ved påske til 1. oktober skal det ved gjestebryggene betalast kr 250,- opp til 40 fot og kr 350,- for båtar over 40 fot.
  • Bruk av båten som bustad skal avtalast skriftleg med hamnesjefen. 

Kaiavgift ved gjestebryggene

Frå 1 mai til 1 oktober

  • Båt opptil 40 fot: kr. 250,- per overnatting
  • Båtar over 40 fot: kr. 340,- per overnatting.

Bruk av serviceanlegget og tilkopling til straum er inkludert i kaiavgifta. Betaling på automat. Utanom sesongen kan serviceanlegget opnast etter avtale.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen